Oikeudellinen huomautus

 

POLYPAL Storage Systems, S.A. Yhtiö on merkitty Vizcayan kaupparekisteriin (yritysrekisteri n:o 36, aukeama n:o 54, arkki n:o 1599, 1. merkintä) yritystunnuksella (C.I.F.) A / 48007223

Henkilötietojen suoja ja sähköinen kaupankäynti

Käyttäjien pääsy verkkosivustoon, tuotteiden tai palveluiden hankkiminen ja sisällön tai työkalujen käyttö verkkosivuston kautta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen suojaan, tietoyhteiskunnan palveluihin ja sähköiseen kaupankäyntiin liittyvän lainsäädännön noudattaminen on POLYPAL Storage Systems,S.A:lle (jäljempänä ”POLYPAL”) erittäin tärkeää.

POLYPALin verkkosivustoa voi käyttää antamatta mitään henkilötietoja. Tuotteiden, palveluiden, sisällön tai työkalujen käyttämiseksi käyttäjän on kuitenkin tietyissä tapauksissa annettava joitakin henkilötietoja. POLYPAL takaa käyttäjän antamien henkilötietojen luottamuksellisuuden siten kuin asiasta on säädetty henkilötietojen suojaan, tietoyhteiskunnan palveluihin ja sähköiseen kaupankäyntiin liittyvässä lainsäädännössä.

POLYPAL täyttää voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimukset noudattamalla asianmukaisia hallinnollisia ja teknisiä menettelyitä kerättyjen henkilötietojen turvallisuuden takaamiseksi.

Tästä syystä käyttäjä on tietoinen ja antaa suostumuksensa siihen, että hänen tietonsa sisällytetään automatisoituihin rekistereihin, joiden omistaja on POLYPAL Storage Systems S.A, jonka virallinen osoite on Calle Bidebarrieta, 1 A, Iurreta – Vizcaya, Espanja ja joka on asianmukaisesti rekisteröity Espanjan tietosuojaviranomaisen yleiseen rekisteriin (Registro General de Protección de Datos de Carácter Personal). Käyttäjä antaa lisäksi suostumuksensa tietojensa automaattiseen käsittelyyn mitä tahansa palvelua tai tuotetta koskevan tiedustelun, pyynnön tai tilauksen tai suoritetun transaktion tai muun toimenpiteen seurauksena, hakiessaan tietoa ja käyttäessään palveluita POLYPALin verkkosivuston kautta ja mahdollisen sopimussuhteen ylläpitämiseksi sekä tarjousten tai mainonnan ja myynninedistämisviestinnän lähettämiseksi.

Käyttäjä myös suostuu nimenomaisesti siihen, että hänen henkilötietojaan voidaan siirtää POLYPALin edustajille tai valtuutetuille jakelijoille yksinomaan edellisessä kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin tavalla ja rajoituksin, jotka on määritetty Espanjan henkilötietojen suojaa koskevassa laissa (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal) ja Espanjan tietosuojaviranomaisen kansainvälisiä tiedonsiirtoja koskevista määräyksistä antamassa ohjeessa 1/2000.

Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki hänen antamansa tiedot ovat totuudenmukaisia ja paikkansapitäviä, ja sitoutuu ilmoittamaan Permarille niissä tapahtuvista muutoksista. Käyttäjällä on oikeus vastustaa sellaisten tietojen käsittelyä, jotka eivät ole sopimuksen täytäntöönpanon kannalta välttämättömiä sekä niiden käyttöä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sopimussuhteen ylläpitämiseen.

POLYPALin tietosuojakäytäntö takaa käyttäjälle joka tapauksessa mahdollisuuden harjoittaa oikeuttaan pyytää pääsyä henkilötietoihinsa, pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, pyytää tietojen poistamista ja vastustaa tietojensa käsittelyä ilmoittamalla siitä POLYPALille sähköpostitse osoitteeseen info@polypal.com tai lähettämällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen Departamento de Asuntos Legales, Bidebarrieta, 1 A, 48.215 Iurreta – Vizcaya, Spain.

Lisäksi POLYPAL lähettää tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä annetun Espanjan lain 34/2002 mukaisesti tarjouksia tai mainontaa ja myynninedistämisviestintää sähköpostitse tai muun vastaavan sähköisen viestintävälineen kautta yksinomaan niille käyttäjille, jotka ovat antaneet nimenomaisen suostumuksensa tähän tarkoitukseen.

POLYPAL ilmoittaa käyttäjälle, että tällaisen viestinnän vastaanottamisen voi lopettaa noudattamalla kaikkien sähköpostiemme lopussa olevia ohjeita tai ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info@polypal.com tai seuraavaan postiosoitteeseen: POLYPAL Storage Systems, S.A. Calle Bidebarrieta, 1 A, 48.215 Iurreta – Vizcaya, Spain.

 

 

Räätälöity ratkaisu

Jos et tiedä, mikä varastointiratkaisu sopii parhaiten tarpeisiisi, ota meihin yhteyttä. Autamme mielellämme projektisi konfiguroinnissa.

  Ota yhteyttä meihin

   Poista tiedosto

   Lataa luettelo

   Campo obligatorio
   Campo obligatorio
   Campo obligatorio