Juridische informatie

 

Deze website is eigendom van POLYPAL STORAGE SYSTEMS, S.A. (hierna POLYPAL), met NIF A48007223, ingeschreven in het handelsregister van Vizcaya, boek 36 van bedrijven, blad 54, pagina 1.599, inschrijving 1, gevestigd in de Bidebarrietastraat 1A in Iurreta (Biskaye – Spanje), met telefoonnummer +34 94 621 05 00.

Intellectueel en industrieel eigendom

Het ontwerp van deze website en de broncodes, evenals de logo’s, de handelsmerken en andere onderscheidende afbeeldingen, zijn eigendom van POLYPAL en worden beschermd door de van toepassing zijnde intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud

POLYPAL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijziging in de website aan te brengen om informatie actueel te houden, toe te voegen, te wijzigen, te corrigeren, inhoud te verwijderen of het ontwerp van de website te veranderen.

POLYPAL is niet verantwoordelijk voor het gebruik door derden van de op haar website gepubliceerde informatie.

Reproductie van de inhoud
De gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van deze website is verboden.

Toepasselijk recht

In geval van een geschil of conflict voortkomende uit de interpretatie van de voorwaarden die deel uitmaken van deze juridische informatie, evenals alle vragen in verband met de diensten van deze website, is de Spaanse wet van toepassing.

 

 

Maatoplossing

Als je niet weet welke opslagoplossing het beste bij jouw behoeften past, neem dan contact met ons op. We helpen je graag bij het configureren van je project.

Neem contact op met ons

  Bestand verwijderen

  Download de catalogus

  Campo obligatorio
  Campo obligatorio
  Campo obligatorio
  Juridische informatie Juridische informatie Juridische informatie Juridische informatie Juridische informatie
  Juridische informatie
  Juridische informatie Juridische informatie Juridische informatie Juridische informatie Juridische informatie Juridische informatie Juridische informatie