Privacybeleid

 

Bij POLYPAL STORAGE SYSTEMS, S.A. (hierna POLYPAL) nemen wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt voor het gebruik van onze diensten zeer serieus en streven wij ernaar uw persoonlijke gegevens volledig veilig te houden.

In overeenstemming met de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, de algemene verordening inzake gegevensbescherming van de Europese Unie, zal POLYPAL u hierover informeren.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en voor de POLYPAL-website?

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en voor de POLYPAL-website? De verantwoordelijke persoon voor de gegevensverwerking is POLYPAL STORAGE SYSTEMS, S.A.U. met CIF A48007223 en het adres is de Bidebarrietastraat 1-A in Iurreta, Biskaje, Spanje. Het telefoonnummer van deze contactpersoon is 94 621 05 00. U kunt contact met ons opnemen op het e-mailadres:

protecciondatos@polypal.com

Met welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

De persoonlijke gegevens die u, in voorkomend geval, als klant hebt verstrekt via de desbetreffende formulieren en beperkt tot professionele contactgegevens, zullen worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van POLYPAL en hebben tot doel:

 • het beheer en de controle door de bedrijven die zijn geregistreerd op de POLYPAL-website
 • adequate navigatie en gebruik van de POLYPAL-website /li>
 • lhet beheer van verzoeken en informatieaanvragen, alsmede de eventuele commerciële relatie met POLYPAL
 • het beheer en de verzending van opgevraagde en/of toegestane commerciële informatie

Als klant garandeert u dat de verstrekte informatie juist is, waardoor u uitdrukkelijk aansprakelijk bent voor de mogelijke gevolgen die de onjuistheid van deze informatie kan hebben.

De bewaartermijn van de gegevens is de tijd die nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze aan POLYPAL zijn verstrekt, alsmede om te voldoen aan de verantwoordelijkheden van POLYPAL die kunnen voortvloeien uit de verstrekte gegevens of andere wettelijke vereisten. Verzoekt u niet om verwijdering van uw gegevens, dan gaan wij ervanuit dat u nog steeds geïnteresseerd bent om door POLYPAL te worden geïnformeerd over haar activiteiten en diensten.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens?

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is de naleving van de wettelijke en contractuele verplichtingen die voortvloeien uit de levering van de diensten die u als klant van POLYPAL vraagt en de aandacht voor uw informatieaanvragen en/of aanbiedingen, als ook het legitieme belang van POLYPAL om u als klant over relevante informatie te laten beschikken met het oog op de ontwikkeling van zakelijke activiteiten.

Met welke partijen uw gegevens worden gedeeld?

POLYPAL zal in staat zijn de gegevens te delen met overheidsdiensten en publieke instanties, rechters en rechtbanken in elk rechtsgebied en van elke gerechtelijke bevoegdheid om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voor de onderneming gelden.

POLYPAL kan de gegevens delen met de leveranciers die diensten aan POLYPAL verlenen of beheren in verband met de aangegeven doeleinden voor verwerking van de gegevens.

Managementgegevens kunnen worden gedeeld met de WHITTAN GROUP met hoofdzetel in Halesfield 6 – Telford – Shropshire -TF7 4LN Engeland, waarvan de gegevens beschikbaar zijn op www.whittan-storage.com. Dit delen van gegevens kan plaatsvinden vanaf het moment dat u uw toestemming geeft en instemt met dit Privacybeleid.

Tenzij u uw weigering uitdrukkelijk heeft aangegeven door het desbetreffende vakje aan te vinken, kunnen de contactgegevens van uw onderneming voor promotionele doeleinden worden gebruikt om u te informeren, ook elektronisch, over diensten of activiteiten die door POLYPAL worden aangeboden. POLYPAL heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid en integriteit van de gegevens te garanderen en om wijziging, verlies en ongeoorloofde verwerking of toegang tot de gegevens te voorkomen.

Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw gegevens verstrekt?

Als klant van POLYPAL heeft u voor de uitoefening van rechten op het gebied van bescherming van persoonsgegevens recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking van verwerking, overdraagbaarheid en het recht om gegeven toestemming met betrekking tot gegevensverwerking in te trekken.
Als dit van invloed is op de wettigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking, kunt u het verzoek per e-mail sturen naar protecciondatos@polypal.com of een schriftelijke mededeling sturen naar het volgende postadres:

POLYPAL STORAGE SYSTEMS, S.A.U. – Gegevensbescherming
Bidebarrietastraat 1
48215 Iurreta – BISKAJE – Spanje
In alle gevallen dient u een kopie van een identiteitsbewijs bij te voegen.

Indien u van mening bent dat de naleving van uw rechten niet in voldoende mate heeft plaatsgevonden of dat uw gegevens niet correct worden verwerkt, kunt u een klacht indienen.www.agpd.es

 

 

Maatoplossing

Als je niet weet welke opslagoplossing het beste bij jouw behoeften past, neem dan contact met ons op. We helpen je graag bij het configureren van je project.

Neem contact op met ons

  Bestand verwijderen

  Download de catalogus

  Campo obligatorio
  Campo obligatorio
  Campo obligatorio
  Privacybeleid Privacybeleid Privacybeleid Privacybeleid Privacybeleid
  Privacybeleid
  Privacybeleid Privacybeleid Privacybeleid Privacybeleid Privacybeleid Privacybeleid Privacybeleid