Dynaamiset läpivirtaus- ja pushback-hyllystöt

Carga paletizada dinámica | POLYPAL STORAGE SYSTEMS

POLYPALin dynaamiset läpivirtaus- ja pushback-hyllystöt ovat kompakteja rakenteita, joissa kuormalavat liikkuvat loivasti kallistettuja rullaratoja pitkin painovoiman avulla.

Ne voidaan suunnitella toimimaan läpivirtaushyllystöinä FIFO-periaatteella (First In First Out, ensimmäiseksi varastoon tuotu kuormalava lähtee ensimmäisenä) tai pushback-hyllystöinä LIFO-periaatteella (Last In First Out, viimeiseksi varastoon tuotu kuormalava lähtee ensimmäisenä). Molemmat järjestelmät varmistavat nopean ja sujuvan kuormalavojen kierron, mutta kummallakin on omat erityispiirteensä:

FIFO-periaate

FIFO-periaatteella toimivissa läpivirtaushyllystössä lavat liikkuvat hallitusti loivasti kallistettuja rullaratoja pitkin painovoiman avulla syöttöpäästä keräilypäähän. Kun kuormalava on purettu, seuraava kuormalava siirtyy sen paikalle valmiiksi purkua varten.

Ratkaisu säästää tilaa, sillä lastausta varten tarvitaan vain yksi käytävä, ja purkua varten toinen. Perinteiset hyllystöt edellyttävät lisäkäytäviä, joita tätä järjestelmää varten ei tarvita. Lastaamiseen ja purkamiseen käytettävien käytävien eriyttäminen mahdollistaa turvallisten ja tehokkaiden keräilyalueiden suunnittelun.

POLYPALin FIFO-periaatteella toimiva läpivirtaushyllystö on paras ratkaisu helposti pilaantuvien tuotteiden varastointiin, jotka vaativat täydellistä varastonkiertoa.

LIFO-periaate

LIFO-periaatteella toimivassa dynaamisessa pushback-hyllystöjärjestelmässä lastaus ja purku tapahtuvat hyllyn etupuolelta yhdeltä käytävältä käsin, mikä mahdollistaa optimaalisen tilankäytön seinien vierustoilla.

Kuormalavat varastoidaan eri tasoille yhdeltä käytävältä käsin, kunnes hyllyn koko syvyys on käytetty. Jos radalla on jo kuormalavoja, seuraavaksi asetettavalla kuormalavalla työnnetään radalla jo olevaa lavaa syvemmälle, kunnes hyllyn koko syvyys on käytetty. Tästä johtuen ensimmäinen rullaradalle asetettu kuormalava puretaan radalta viimeisenä.

Tässä järjestelmässä nimikkeiden määrä on merkittävämpi kuin kuormalavojen määrä samaa nimikettä kohti, ja samaa käytävää käytetään lastaamiseen ja purkamiseen.

Ominaisuudet

Dynaamisen varastointijärjestelmän ominaisuudet:

  • Kompakti varastointijärjestelmä – maksimaalinen varastointikapasiteetti.
  • Mahdollistaa täydellisen varastonkierron ilman ylimääräisiä varastonohjausjärjestelmiä.
  • Vähäinen huollontarve, ei energiankulutusta.
  • Alhaiset käyttökustannukset, vaatii vähemmän työvoimaa ja vähemmän trukkeja.

Turvallisuustarkastukset

Turvallisuustarkastukset

POLYPAL tarjoaa turvallisuustarkastuksia kuormalavahyllystöillä varustetuille varastoille.

Carga dinámica estantería con cajas | POLYPAL STORAGE SYSTEMS

Varastoturvallisuus

Upright protection elements | POLYPAL STORAGE SYSTEMS

Pylvässuoja

Suojaa pylvästä iskuilta. NTP-852-standardin mukaan ne on asennettava:
  • kaikkiin päätypylväisiin, jotka sijaitsevat poikittaisten käytävien reunustoilla,
  • kaikkiin pylväisiin, jotka sijaitsevat pitkittäisten ja poikittaisten käytävien risteyskohdissa.
Rakenne ja ominaisuudet UNE-EN 15512 -standardin mukaiset.
Tilaa uutiskirjeemme
Ota yhteyttä meihin

Viesti