Turvallisuustarkastukset

Turvallisuustarkastukset varastosi turvallisuuden ylläpitämiseksi

Hyllystöt ovat käytössä kuluvia varastoelementtejä. 

Mekaanisilla välineillä käytettävän varastokaluston rakenneosat ovat alttiina asteittaiselle kulumiselle ja vahingoille, jotka voivat joissain tapauksissa johtaa välittömästi tai ajan mittaan syntyviin riskitilanteisiin ja aiheuttaa onnettomuuksia työntekijöille, vaurioita varastoiduille tavaroille tai keskeyttää yrityksen palvelut.

Siksi varastotilojen säännölliset turvallisuustarkastukset ovat paitsi suositeltavia, myös tarpeellisia varastosi turvallisuuden parantamiseksi.

Metallihyllystöille tapahtuvaa varastointia koskevat standardit ja lainsäädäntö

Standardit EN15635 ja NTP852 edellyttävät, että varastointijärjestelmät tarkastetaan säännöllisesti niiden oikeanlaisen toiminnan varmistamiseksi ja tarkoituksena pienentää onnettomuusriskejä, joita heikossa kunnossa olevien hyllystöjen parissa työskentely voi aiheuttaa sekä havaita vahingot, jotka joskus jäävät huomaamatta. 

Varastotiloissa on suoritettava turvallisuustarkastus, jos yksikin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Varastoa käytetään mekaanisilla siirtolaitteilla (kuten hyllystöhisseillä tai vastaavilla). 
 • Varaston käyttöönotosta on kulunut vähintään vuosi.
 • Alkuperäiseen varastointijärjestelmään on tehty muutoksia edellisen turvallisuustarkastuksen jälkeen kysymättä neuvoa valmistajalta.

Tarkastusprotokolla

Varastointijärjestelmiin erikoistuneena valmistajana POLYPAL on kehittänyt metallihyllystöjen turvallisuustarkastuspalvelun, jonka protokolla perustuu voimassa oleviin standardeihin. Tarkastusprotokolla kattaa vaurioituneisiin osiin liittyvien riskien arvioinnin ja havaitut riskit. Tarkastuksesta tehdään kirjallinen raportti, jossa esitetään tarvittavat toimenpiteet varaston turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi ja optimaalisen turvallisuustason saavuttamiseksi.

Turvallisuustarkastukset

Jos varastoasi käytetään mekaanisilla siirtolaitteilla, varastointijärjestelmät on tarkastettava vuosittain.
Tarkastus parantaa varastosi turvallisuutta ja pienentää riskejä.

SEMA-hyväksyntä

Turvallisuustarkastukset ovat eurooppalaisten ja kansallisten standardien mukaisia. Brittiläisellä varastointijärjestelmien valmistajajärjestöllä SEMA:lla (Storage Equipment Manufacturers’ Association) on takanaan Euroopan pisin historia varastointijärjestelmien tarkastuksia suorittavien teknikkojen riittävän koulutuksen ja kokemuksen takaajana.

POLYPALin turvallisuustarkastuksiin erikoistuneella henkilöstöllä on S.A.R.I. (SEMA Approved Rack Inspector) -hyväksyntä. Näin taataan, että POLYPALin suorittamat tarkastukset noudattavat sovellettavan lainsäädännön ja toimialakohtaisten viitestandardien teknisiä vaatimuksia, ja että niitä päivitetään jatkuvasti.

Säännöllisillä turvallisuustarkastuksilla ehkäistään henkilövahinkoja, toimitusviiveitä ja koneiden ja valmistuslinjojen mahdollisia toimintahäiriöitä.

Muut palvelut

Turvallisuus- ja varastotarkastuskoulutus

On välttämätöntä, että sekä varastossa työskentelevillä työntekijöillä että varastointijärjestelmän turvallisuudesta vastaavalla henkilöllä on asianmukainen koulutus koskien siirtolaitteiden käyttöä, turvallisuutta ja riskien ehkäisyä varastossa onnettomuuksien välttämiseksi ja niiden seurausten lieventämiseksi.

Turvallisuuskoulutus ja varastotarkastukset tehdään asiakkaan tiloissa, ja ne on aina räätälöity asiakkaan päivittäisen logistiikkatoiminnan, siirtolaitteiden ja työntekijöiden tarpeiden mukaan.

Koulutuksen avulla varmistetaan työntekijöiden turvallisuus työpaikalla ja siirtolaitteiden pysyminen hyvässä kunnossa, mikä pidentää samalla niiden käyttöikää.

Varasto-onnettomuuksien tutkinta

POLYPALin turvallisuustarkastustiimi on koulutettu suorittamaan onnettomuustutkimuksia varastossa tavoitteena selvittää onnettomuuden aiheuttajat, määrittää toimintaprotokolla välittömän riskitilanteen ratkaisemiseksi ja vaarallisten tilanteiden välttämiseksi jatkossa. 

Räätälöity ratkaisu

Jos et tiedä, mikä varastointiratkaisu sopii parhaiten tarpeisiisi, ota meihin yhteyttä. Autamme mielellämme projektisi konfiguroinnissa.

  Ota yhteyttä meihin

   Poista tiedosto

   Lataa luettelo

   Campo obligatorio
   Campo obligatorio
   Campo obligatorio