Veiligheidsinspecties voor stellingen

Technische inspecties om de veiligheid in uw magazijn te handhaven

Stellingen zijn elementen van een magazijn die tijdens gebruik onvermijdelijk aan slijtage onderhevig zijn.

De structurele componenten van een mechanisch bediende opslagfaciliteit zijn onderhevig aan geleidelijke slijtage en schade. Dit kan soms onmiddellijk of geleidelijk tot risicovolle situaties leiden met ongelukken, schade aan de opgeslagen goederen of onderbreking van de dienstverlening van het bedrijf tot gevolg.

Daarom zijn periodieke technische inspecties van magazijnuitrustingen niet alleen aanbevolen, maar ook noodzakelijk om de veiligheid in uw magazijn te verbeteren.

Voorschriften en wetgeving voor opslag op metalen stellingen

De normen EN15635 en NTP852 stellen vast dat magazijnuitrustingen regelmatig moeten worden geïnspecteerd, met als doel het waarborgen van een correcte werking en het reduceren van het risico op ongevallen bij het werken met stellingen die soms ongemerkt in slechte staat verkeren.

Uw installatie heeft een technische inspectie nodig indien een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Er wordt gebruikgemaakt van materieel voor intern transport (zoals bijv. vorkheftrucks) 
 • De installatie is een jaar of langer geleden opgeleverd
 • Er zijn sinds de laatste technische inspectie modificaties aan de oorspronkelijke installatie uitgevoerd zonder hierover te overleggen met de fabrikant
Veiligheidsinspecties voor stellingen

Inspectieprotocol

Daarom heeft POLYPAL,als gespecialiseerde fabrikant van metalen stellingen, een Technical Inspection Service voor legbordstellingen ontwikkeld die het protocol baseert op de actuele voorschriften. Bij de inspectie wordt het risico van elk van de beschadigde elementen geanalyseerd en worden gedetecteerde risico’s in kaart gebracht. Vervolgens wordt een rapport opgesteld met adviezen voor de klant omtrent de te nemen maatregelen om de uitrusting weer in goede staat te brengen en een optimaal veiligheidsniveau te waarborgen.

Veiligheidsinspecties voor stellingen

Technische inspecties

Als jouw magazijn werkt met mechanische handlingapparatuur, is het noodzakelijk om jaarlijks technische inspecties uit te voeren van jouw opslagsystemen.
Verbeter de veiligheid van jouw magazijn en verminder de risico's.

SEMA-accreditatie

Technische inspecties zijn gereguleerd door Europese en landelijke voorschriften. De inspecties worden uitgevoerd door SEMA (Storage Equipment Manufacturers Association), de Britse vereniging van producenten van opslagsystemen. Deze Europese organisatie is de oudste organisatie op het gebied van accreditatie met betrekking tot het waarborgen van adequate training en ervaring van technici die zich bezighouden met de inspectie van opslagsystemen.

De technische specialisten bij de Technical Inspection Service van POLYPAL hebben de accreditatie S.A.R.I. (SEMA Approved Rack Inspector). Dit biedt de garantie dat deze POLYPAL-service de inspecties uitvoert aan de hand van continu geactualiseerde technische parameters die zijn onderworpen aan de geldende voorschriften en industriële referentienormen.

Periodieke technische inspecties voorkomen persoonlijke schade, vertragingen in de leveringen en het risico op minder efficiënt werkend(e) materieel en productielijnen.

Veiligheidsinspecties voor stellingen

Andere services

Training op het gebied van veiligheid en inspecties in magazijnen

Het is noodzakelijk dat zowel de werknemers die in een magazijn werken als de persoon die belast is met de beveiliging van de magazijnuitrusting (PRSES) correct zijn opgeleid met betrekking tot het gebruik van de onderhoudsapparatuur en de beveiliging en risicopreventie in magazijnen, met als doel ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken.

Veiligheidstrainingen en magazijninspecties worden bij de klant ter plaatse uitgevoerd, altijd aangepast aan hun dagelijkse logistieke activiteiten, onderhoudsapparatuur en medewerkers.

Dit type training maakt het mogelijk om de veiligheid van de werknemers op de werkplek te handhaven en de magazijnuitrusting in goede staat te houden, waardoor de levensduur daarvan wordt verlengd. /span>

Onderzoek naar ongevallen in magazijnen

Het technische inspectieteam van POLYPAL is opgeleid om onderzoeken naar ongevallen in een magazijn uit te voeren. Een dergelijk onderzoek omvat het achterhalen de oorzaken en het opstellen van een protocol voor maatregelen om de risicosituatie onmiddellijk op te lossen en toekomstige gevaarlijke situaties te vermijden.   

Maatoplossing

Als je niet weet welke opslagoplossing het beste bij jouw behoeften past, neem dan contact met ons op. We helpen je graag bij het configureren van je project.

Neem contact op met ons

  Bestand verwijderen

  Download de catalogus

  Campo obligatorio
  Campo obligatorio
  Campo obligatorio
  Veiligheidsinspecties voor stellingen Veiligheidsinspecties voor stellingen Veiligheidsinspecties voor stellingen Veiligheidsinspecties voor stellingen Veiligheidsinspecties voor stellingen
  Veiligheidsinspecties voor stellingen
  Veiligheidsinspecties voor stellingen Veiligheidsinspecties voor stellingen Veiligheidsinspecties voor stellingen Veiligheidsinspecties voor stellingen Veiligheidsinspecties voor stellingen Veiligheidsinspecties voor stellingen Veiligheidsinspecties voor stellingen