Waarom is het nodig om technische inspecties uit te voeren bij de legbordstellingen in uw magazijn?

Inspectie-shelf | POLYPAL STORAGE SYSTEMS

Industriële legbordstellingen zijn opslagelementen die tijdens gebruik onvermijdelijk aan slijtage onderhevig zijn.

 

Door de dagelijkse werkzaamheden in het magazijn is het vrijwel onmogelijk om schade aan de legbordstellingen te voorkomen. Schade die direct effect heeft op de integriteit van de structuur van het opslagsysteem. Deze schade – die niet altijd zichtbaar is – kan allerlei risico’s met zich meebrengen die zorgvuldig moeten worden geanalyseerd, gecatalogiseerd en verholpen om mogelijke ongelukken te voorkomen.

 

De industriële legbordstellingen maken deel uit van de werkuitrusting en moeten daarom regelmatig inspecties ondergaan. Het periodiek inspecteren van de opslagsystemen en het repareren of vervangen van beschadigde onderdelen vormt een belangrijke factor voor het verhogen van de veiligheid, het reduceren van de risico’s en het minimaliseren van beschadigingen aan legbordstellingen en goederen. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat het de veiligheid van het personeel verhoogt.

Wat zijn de regels voor het inspecteren van de magazijnuitrusting?

Waarom is het nodig om technische inspecties uit te voeren bij de legbordstellingen in uw magazijn?

Het Koninklijk Besluit 1215/1997 classificeert legbordstellingen als werkuitrusting en stelt de minimale veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor het gebruik van werkuitrusting vast. Dit Koninklijk Besluit omvat de verplichting tot het uitvoeren van correct onderhoud door de technische teams en het periodiek uitvoeren van goed gedocumenteerde audits die beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsinspectie.

 

De UNE-EN 15635-normen voor de opslag van goederen op metalen legbordstellingen. De regels voor het gebruik en onderhoud van magazijnuitrusting en de norm NTP852 met betrekking tot de opslag op metalen legbordstellingen stellen vast dat een magazijnuitrusting regelmatig moet worden geïnspecteerd om te zorgen dat de magazijnuitrusting goed functioneert en om het risico op ongelukken als gevolg van het werken met ondeugdelijke legborstellingen te reduceren.

 

De frequentie en de omvang van de inspecties moeten worden bepaald op basis van de specifieke kenmerken van elke installatie. Standaard gelden de volgende inspecties:

– Wekelijks visueel controleren van kritische onderdelen.

– Gedetailleerde maandelijkse inspectie.

– Jaarlijkse inspectie door een getrainde technicus.

 

Overeenkomstig de UNE-EN 15635-norm is de exploitant verantwoordelijk voor mensen die in de nabijheid van de uitrusting werken en voor het in veilige werkconditie houden van de uitrusting. Daarom moet de exploitant periodiek interne inspecties uitvoeren (visuele inspecties) en een persoon aanwijzen die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de magazijnuitrusting. Deze persoon is verantwoordelijk voor het kennen en centraliseren van alle informatie met betrekking tot de veiligheid van het magazijn.

Aanvullend hierop is in de normen een maximale interval van 12 maanden tussen de inspecties door een getrainde technicus vastgelegd, omdat de exploitant zich niet hoeft te verdiepen in de technieken voor de risicobeoordeling van beschadigde onderdelen of ervaring hoeft te hebben met opslagsystemen.

De UNE-EN 15878-norm definieert alle te inspecteren opslagsystemen in metalen legbordstellingen. Hieronder vallen:

Conventionele palletstellingen

Draagarmstellingen

Compacte palletstellingen (drive-in en drive-through)

Waarom is het nodig om technische inspecties uit te voeren bij de legbordstellingen in uw magazijn?

Hoe weet u of de legbordstellingen in uw magazijn een technische inspectie nodig hebben?

Elke installatie heeft een technische inspectie nodig indien een van de volgende situaties van toepassing is:

– Er wordt gebruikgemaakt van materieel voor intern transport, zoals bijv. vorkheftrucks.

– De installatie is een jaar of langer geleden opgeleverd.

– Sinds de laatste technische inspectie zijn er modificaties aan de oorspronkelijke installatie uitgevoerd zonder hierover te overleggen met de fabrikant.

Wat is het inspectieprotocol voor metalen legbordstellingen?

Het is van essentieel belang dat de jaarlijkse technische inspectie wordt uitgevoerd door deskundig opgeleid, gediplomeerd technisch personeel. Dit biedt de garantie dat de inspecties worden uitgevoerd aan de hand van technische parameters die zijn onderworpen aan de van toepassing zijnde voorschriften en industriële referentienormen

Dankzij de jarenlange ervaring als producent die is gespecialiseerd in opslagsystemen, heeft POLYPAL een technische inspectieservice ontwikkeld voor metalen legbordstellingen waarvan het protocol is gebaseerd op de actuele voorschriften. Het inspectieprotocol omvat een analyse van beschadigde onderdelen met de daarbij geconstateerde risico’s. Afhankelijk van de mate van gevaar, wordt het risico geclassificeerd in rood, oranje of groen.

Daarna wordt een rapport opgesteld waaraan foto’s worden toegevoegd om de geconstateerde risico’s toe te lichten. Vervolgens wordt de klant geadviseerd over de te nemen maatregelen om de uitrusting te reviseren en een optimaal veiligheidsniveau te waarborgen.

Wat zijn de voordelen van het uitvoeren van technische inspecties op legbordstellingen?

▪ Verbeteringen op het gebied van werkmethoden in het magazijn en van veiligheidsmanagement met betrekking tot de installatie

▪ Progressief verminderen van het aantal beschadigingen, wat resulteert in lagere onderhoudskosten

▪ Verbeteringen op het gebied van onderhoudskosten leiden tot een betere kostenplanning

▪ U biedt uw klanten meer zekerheid en een hogere betrouwbaarheid. Dit vormt een toegevoegde waarde voor uw bedrijf

De technische inspecties dragen bij aan een verhoogde veiligheid in het magazijn, ongeacht de mate van activiteit. Het brengt de magazijnuitrusting terug in de oorspronkelijke staat met perfecte gebruiksomstandigheden.

Maatoplossing

Als je niet weet welke opslagoplossing het beste bij jouw behoeften past, neem dan contact met ons op. We helpen je graag bij het configureren van je project.

Neem contact op met ons

  Bestand verwijderen

  Download de catalogus

  Campo obligatorio
  Campo obligatorio
  Campo obligatorio
  Waarom is het nodig om technische inspecties uit te voeren bij de legbordstellingen in uw magazijn? Waarom is het nodig om technische inspecties uit te voeren bij de legbordstellingen in uw magazijn? Waarom is het nodig om technische inspecties uit te voeren bij de legbordstellingen in uw magazijn? Waarom is het nodig om technische inspecties uit te voeren bij de legbordstellingen in uw magazijn? Waarom is het nodig om technische inspecties uit te voeren bij de legbordstellingen in uw magazijn?
  Waarom is het nodig om technische inspecties uit te voeren bij de legbordstellingen in uw magazijn?
  Waarom is het nodig om technische inspecties uit te voeren bij de legbordstellingen in uw magazijn? Waarom is het nodig om technische inspecties uit te voeren bij de legbordstellingen in uw magazijn? Waarom is het nodig om technische inspecties uit te voeren bij de legbordstellingen in uw magazijn? Waarom is het nodig om technische inspecties uit te voeren bij de legbordstellingen in uw magazijn? Waarom is het nodig om technische inspecties uit te voeren bij de legbordstellingen in uw magazijn? Waarom is het nodig om technische inspecties uit te voeren bij de legbordstellingen in uw magazijn? Waarom is het nodig om technische inspecties uit te voeren bij de legbordstellingen in uw magazijn?