Miksi on tärkeää suorittaa hyllystöjen turvallisuustarkastuksia varastossasi?

| POLYPAL STORAGE SYSTEMS

Teollisuushyllystöt ovat käytössä kuluvia varastointielementtejä.

Jos varasto on päivittäisessä käytössä, on käytännössä mahdotonta välttää hyllystöjen vaurioitumista ja kulumista, mikä puolestaan vaikuttaa suoraan varastointijärjestelmän rakenteen eheyteen. Nämä vauriot, jotka eivät aina ole näkyviä, voivat aiheuttaa monen tyyppisiä riskejä, joten ne tulee arvioida, raportoida ja korjata oikealla tavalla onnettomuuksien välttämiseksi.

Teollisuushyllystöt ovat osa työvälineistöä, minkä vuoksi ne on tarkastettava säännöllisesti. Tarkastamalla varastointijärjestelmät säännöllisesti sekä korjaamalla tai vaihtamalla vaurioituneet osat voidaan parantaa merkittävästi varaston turvallisuutta, pienentää riskejä, vähentää hyllystöille ja tavaroille aiheutuvia vaurioita ja mikä tärkeintä, suojata niitä käsitteleviä työntekijöitä vahingoilta.

Mihin standardeihin varastointijärjestelmien tarkastukset perustuvat?

Metallihyllystöjen tarkastuksiin sovelletaan useita eri lakeja ja standardeja:

Espanjassa kuninkaallinen asetus (Real Decreto) 1215/1997 määrittää hyllystöt työvälineiksi ja asettaa turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset työvälineiden käytölle. Asetus määrittää työvälineiden oikeanlaisen huollon pakolliseksi , samoin kuin asianmukaisesti dokumentoitujen säännöllisten tarkastusten suorittamisen ja niiden asettamisen työvoimaviranomaisen saataville.

Standardit UNE-EN 15635 koskien varastointia metallihyllystöille sekä varastointijärjestelmien käyttöä ja huoltoa ja NTP 852 koskien varastointia metallihyllystöille edellyttävät, että varastointijärjestelmät on tarkastettava säännöllisesti niiden oikeanlaisen toiminnan varmistamiseksi ja tarkoituksena pienentää onnettomuusriskejä, joita heikossa kunnossa olevien hyllystöjen parissa työskentely voi aiheuttaa.

Tarkastusten tiheys ja laajuus on määritettävä tarkastettavien tilojen ominaisuuksien perusteella. Vähimmäisvaatimuksena kuitenkin on:

 • Kriittisten osien silmämääräinen tarkastus viikoittain.
 • Yksityiskohtainen tarkastus kuukausittain.
 • Teknisesti pätevän henkilön suorittama tarkastus vuosittain.

Standardin UNE-EN 15635 mukaan käyttäjä on vastuussa varastointijärjestelmän läheisyydessä työskentelevien henkilöiden turvallisuudesta sekä siitä, että järjestelmää käytetään turvallisissa työolosuhteissa. Käyttäjän on siksi suoritettava sisäisiä säännöllisiä tarkastuksia (silmämääräiset tarkastukset) ja nimettävä varastointijärjestelmän turvallisuudesta vastaava henkilö. Tämän henkilön vastuulla on tutustua kaikkiin varaston turvallisuuteen liittyviin tietoihin ja säilyttää ne keskitetysti. Koska käyttäjällä ei kuitenkaan ole vaurioituneisiin osiin liittyvien riskien arvioinnin edellyttämää pätevyyttä eikä varastointijärjestelmiin liittyvää kokemusta, standardit määrittävät, että teknisesti pätevän henkilön on tarkastettava varastointijärjestelmät 12 kuukauden välein.

Standardi UNE-EN 15878 määrittää, millaiset metallihyllystöistä koostuvat varastointijärjestelmät kuuluvat tarkastusten piiriin. Tavallisimmat niistä ovat:

 

Mistä tiedän, tarvitseeko varastossani suorittaa hyllystöjen turvallisuustarkastuksia?

Varastotiloissa on suoritettava turvallisuustarkastus, jos yksikin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Varastoa käytetään mekaanisilla laitteilla kuten hyllystöhisseillä.
 • Varaston käyttöönotosta on kulunut vähintään vuosi.
 • Alkuperäiseen varastointijärjestelmään on tehty muutoksia edellisen turvallisuustarkastuksen jälkeen kysymättä neuvoa valmistajalta.

Millainen on metallihyllystöjen tarkastusprotokolla?

On ehdottoman tärkeää, että vuosittaisen tarkastuksen suorittaa teknisesti pätevä henkilö, jonka koulutus ja muodollinen pätevyys takaavat, että tarkastukset suoritetaan sovellettavien lakien edellyttämien teknisten parametrien ja alan standardien mukaisesti.

POLYPALilla on takanaan pitkä kokemus varastointijärjestelmien erikoistuneena valmistajana, ja se on kehittänyt metallihyllystöjen turvallisuustarkastuspalvelun, jonka protokolla perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tarkastusprotokolla kattaa vaurioituneisiin osiin liittyvien riskien arvioinnin ja havaitut riskit. Riskit jaotellaan niiden vakavuuden mukaan vihreään, oranssiin ja punaiseen riskiluokkaan.

Tarkastuksesta tehdään kirjallinen raportti, jossa esitetään valokuvien avulla havaitut riskit ja tarvittavat toimenpiteet varaston turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi ja optimaalisen turvallisuustason saavuttamiseksi.

Mitä hyötyä hyllystöjen turvallisuustarkastusten suorittamisesta on?

 • Toimintakäytännöt ja turvallisuudenhallinta varastossa paranevat.
 • Vaurioiden määrä pienenee jatkuvasti, mikä laskee huoltokustannuksia.
 • Huoltokustannusten hallinnan parantuessa myös kustannussuunnittelu helpottuu.
 • Asiakkaille voidaan tarjota parempi takuu ja luotettavuus, mikä tuottaa lisäarvoa yrityksellesi.

Turvallisuustarkastukset parantavat varaston turvallisuutta riippumatta sen käyttötiheydestä palauttamalla varastointijärjestelmien alkuperäisen kunnon ja moitteettomat käyttöolosuhteet.

Räätälöity ratkaisu

Jos et tiedä, mikä varastointiratkaisu sopii parhaiten tarpeisiisi, ota meihin yhteyttä. Autamme mielellämme projektisi konfiguroinnissa.

  Ota yhteyttä meihin

   Poista tiedosto

   Lataa luettelo

   Campo obligatorio
   Campo obligatorio
   Campo obligatorio
   This site is registered on wpml.org as a development site.